Login

Interim Projectmanager Stedelijke Infrastructuur - Functie ingevuld

Provincie Utrecht
Gemeente
Interim
Nieuw
Share

Job description

LET OP, deze functie is inmiddels ingevuld.

Deze opdracht bij een grote gemeente in de Provincie Utrecht behelst onder andere projecten voor rioolreconstructie, herinrichting van wegen, bouw- en woonrijp maken, onderhoud en aanleg van civiele kunstwerken en cultuurtechnische projecten. Het betreft meer specifiek projecten die in bestaande woonwijken plaatsvinden en binnen een portfolioteam worden uitgewerkt.

We zoeken een projectleider met ruime ervaring met stedelijke infrastructuur binnen een 70.000 plus gemeente. Dus geen projectleider die voornamelijk ervaringen heeft in gebiedsontwikkelingsprojecten of utiliteits- of woningbouwprojecten.

De betreffende persoon moet de infrastructurele projecten integraal en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. De interim Projectmanager Stedelijke Infrastructuur is in staat om de projecten binnen budget en planning te realiseren. Hij/zij is voor het project overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan de betreffende projectorganisatie. Voorts is hij/zij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners.

De rolinvulling van projectleider/manager vindt plaats binnen het portfolioteam waar in samenwerking met de overige projectleiders binnen het team een gezamenlijk verantwoordelijkheid ligt voor de totale projectportfolio. Er is daarbij dus niet sprake van 'eigen' projecten, maar van een bijdrage aan de team effort voor de gehele opdrachten portefeuille.

Wij zoeken een projectleider/manager met uitstekende communicatieve vaardigheden, met ruim voldoende ervaring met soortgelijke vraagstukken, met een uitstekende bestuurlijke antenne en een goede omgevingssensitiviteit. Wij zoeken een projectleider/manager met hart voor het managen en beheersen van het project, met aantoonbare affinitieit en ervaring op de vakinhoudelijke aspecten van de opgaven en die sterk is in de samenwerking binnen een team.

Requirements

De kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Minimaal een afgeronde HBO opleiding Civiele techniek of Cultuurtechniek
  • Omgevingsbewustzijn (strategisch en actief schakelen);
  • Probleem oplossen (anticiperen en analyseren);
  • Samenwerken (voorwaardenscheppen en actief binden);
  • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
  • Sturen (kaders stellen en richting geven);
  • Organiseren (prioriteren en coördineren)

Company profile

HEVO Interim is bemiddelaar van interim professionals op het gebied van huisvesting en vastgoed.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk actief binnen de publieke sector zoals gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen maar daarnaast zijn wij ook actief binnen de private sector.

Onze opdrachten ontstaan vanuit een (urgente) behoefte welke varieert van een capaciteit- en/of kennisvraagstuk tot en met het overbruggen van ziekte of afwezigheid en vraagt om inzicht op zowel tactisch als op strategisch niveau, organisatiesensitiviteit en een politieke antenne. Onze opdrachten bevinden zich veelal aan opdrachtgevende kant en variëren van strategisch beleidsadvies tot en met de realisatie (nieuw-, verbouw of renovatie) van vastgoed en nazorg.

Benefits

Interim professionals worden verzocht te reageren met hun CV, motivatie op de opdracht en uurtarief.

Verbind jij je graag aan één van de belangrijkste spelers binnen de overheid en de sectoren zorg en onderwijs als het gaat om huisvesting en vastgoed, neem dan contact met ons op.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Janine van Hest 06-10587895.
Daarnaast ontvangen wij graag uw curriculum vitae, deze kunt u sturen naar info@hevointerim.nl

Janine van Hest
Interim Projectmanager Stedelijke Infrastructuur - Functie ingevuld

Nieuw item

HEVO Interim uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.