Inloggen

Interim Directievoerder/toezichthouder multifunctioneel onderwijsgebouw - Functie ingevuld

Noord-Brabant
Onderwijs Gemeente
Interim
Share

Omschrijving van opdracht

LET OP, deze functie is inmiddels ingevuld.

Momenteel zijn we op zoek naar een directievoerder/toezichthouder voor de realisatie van een multifunctioneel onderwijsgebouw met een monumentaal karakter en omliggend terrein.

Inhoudelijk betekent dit:

 • Dagelijkse gang van zaken op het werk begeleiden en kwaliteit toetsen vanaf het opstarten van het uitvoeringsteam tot en met de oplevering van het nieuw te bouwen gebouw (8250 m² bvo).
 • Samen met de senior projectleiders (zijnde opdrachtgevers) borgen dat de oplevering van het gebouw binnen alle gestelde kaders verloopt.
 • Sparring-partner voor de senior projectleiders van de aandeelhouders.
 • Raakvlakken met lopende programma’s/projecten/initiatieven
 • De realisatie van gebouw multifunctioneel gebouw

Voor de borging van de coördinatie van de uitvoerende partijen en kwaliteit van het werk wordt een directievoerder/toezichthouder aangesteld.

Taken/verantwoordelijkheden:

 • De directievoerder/toezichthouder wordt door de aandeelhouders gemandateerd om de dagelijkse gang van zaken op het werk te begeleiden en de kwaliteit te toetsen;
 • Eveneens zal de directievoerder/toezichthouder bewaken dat de opdrachtgever tijdig de benodigde informatie ter beschikking stelt om de planning te kunnen borgen;
 • De directievoerder is secretaris van de bouwvergadering en is zodoende verantwoordelijk voor de adequate voorbereiding (inclusief agenda en stukken), afstemming en afhandeling (inclusief notulen) van de bouwvergadering;
 • De directievoerder is eerste aanspreekpunt voor het voor informatieverstrekking, het voorkomen van overlast en afstemming binnen het gebied spoorzone die tijdens de realisatie van het gebouw vol in gebruik is;
 • De directievoerder/toezichthouder legt minimaal wekelijks verantwoording af aan de senior projectleiders (=opdrachtgever) van aandeelhouders.

De sterke voorkeur gaat uit naar 1 persoon voor de (gecombineerde) rol als toezichthouder en directievoerder, daar waar nodig ondersteunt via specifieke kennis en kunde en/of tijdens piekmomenten. Een indicatie van de benodigde inzet is 3-4 dagen voor directievoering en 1-2 dagen voor toezicht.

Een CV en motivatiebrief waarin jij als kandidaat persoonlijk toelicht wat jouw visie op de opgave is maakt onderdeel uit van de aanmelding voor deze opdracht.

Kennis en ervaring

De interim directievoerder/toezichthouder multifunctioneel onderwijsgebouw;
 • Heeft minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Heeft relevante, aantoonbare en ruime ervaring als toezichthouder/ directievoerder in vergelijkbare projecten;
 • Heeft aantoonbare kennis en ervaring met UAV (2012);
 • Heeft ruime ervaring in directievoering en straalt hiermee gezag en natuurlijke senioriteit uit;
 • Dient over voldoende deskundigheid en ervaring met het gevraagde werk te beschikken, waaronder het realiseren van een nieuwbouw waarin realisatie in drie verschillende percelen is verdeeld;
 • Is in staat overzicht te behouden over het geheel aan werkzaamheden en kan hoofd en bijzaken goed onderscheiden;
 • Is in staat zelfstandig te opereren in het web van uitvoerende partijen van de drie percelen;
 • Is stressbestendig;
 • Is communicatief sterk;
 • Is oplossingsgericht;
 • Is een goede sparringpartner voor de senior projectleiders(opdrachtgevers) van aandeelhouders
 • Is in staat de belangen van opdrachtgeversrichting alle partijen (o.a. aannemers B-W-E, vergunningsverlener brandweer etc.) te behartigen;
 • Kan zichzelf boven de partijen plaatsen en is in staat belangen van diverse partijen in het project aan elkaar te verbinden om zo de projectbelangen maximaal te dienen;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met de realisatie van complexe gebouwen in de publieke- en of semipubliek sector zoals onderwijs- multifunctioneel gebouw;
 • Heeft ervaring met nieuwbouw in een bestaande omgeving waarin overlast tot een minimum beperkt moet worden;
 • Heeft ervaring met een opdrachtgever waar gedurende de bouw aanvullende wensen komen en is in staat om hier in het belang van alle partijen een coördinerende rol in te vervullen;
 • Heeft ruime ervaring met het werken in een digitale omgeving.

Bedrijfsprofiel

HEVO Interim is bemiddelaar van interim professionals op het gebied van huisvesting en vastgoed.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk actief binnen de publieke sector zoals gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen maar daarnaast zijn wij ook actief binnen de private sector.

Onze opdrachten ontstaan vanuit een (urgente) behoefte welke varieert van een capaciteit- en/of kennisvraagstuk tot en met het overbruggen van ziekte of afwezigheid en vraagt om inzicht op zowel tactisch als op strategisch niveau, organisatiesensitiviteit en een politieke antenne. Onze opdrachten bevinden zich veelal aan opdrachtgevende kant en variëren van strategisch beleidsadvies tot en met de realisatie (nieuw-, verbouw of renovatie) van vastgoed en nazorg.

Voorwaarden

Interim professionals worden verzocht te reageren met hun CV, motivatie op de opdracht en uurtarief.

Verbind jij je graag aan één van de belangrijkste spelers binnen de overheid en de sectoren zorg en onderwijs als het gaat om huisvesting en vastgoed, neem dan contact met ons op.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Janine van Hest 06-10587895.
Daarnaast ontvangen wij graag uw curriculum vitae, deze kunt u sturen naar info@hevointerim.nl

Janine van Hest
Interim Directievoerder/toezichthouder multifunctioneel onderwijsgebouw - Functie ingevuld

Recente opdrachten

Job Banner

HEVO Interim zoekt interim professionals

Actief binnen de publieke sector zoals gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen maar daarnaast zijn wij ook actief binnen de private sector.
Nederland

Interim Proces Manager Huisvesting en Vastgoed

Draagvlak creëren en behouden bij zeer uiteenlopende stakeholders, opereren binnen vooraf vastgestelde financiële kaders en transparante besluitvormingsprocessen borgen.
Heel Nederland

Interim Junior Projectleider Onderwijshuisvesting - Functie ingevuld

Je bent betrokken bij bijvoorbeeld de renovatie en nieuwbouw van onderwijslocaties en hierin ondersteun je de projectleider.
Heel Nederland

Blijf op de hoogte van de meest actuele opdrachten.

Maak nu een Job Search Agent aan en ontvang de meest actuele opdrachten die voldoen aan jouw wensen binnen jouw vakgebied en expertise.

Maak Job Search Agent

HEVO Interim gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.