Disclaimer

HEVO Interim B.V. (Kamer van Koophandel: 63041413), hierna te noemen HEVO Interim, verleent u hierbij toegang tot www.hevointerim.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

HEVO Interim behoudt zich daarbij het recht voor om eventuele wijzigingen met op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. HEVO Interim is niet verantwoordelijk voor de gevolgen of consequenties van onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Ook kan HEVO Interim er niet voor instaan dat de website en de daarvoor gebruikte software vrij zijn van virussen of andere ongewenste eigenschappen. De op de Website aangeboden materialen worden derhalve aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HEVO Interim nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. HEVO Interim accepteert geen aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enige wijze zou lijden als gevolg van/in verband met het bezoeken van deze website of als gevolg van/in verband met het gebruik van materiaal, aanwezig op deze website. Het gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn voor uw eigen risico.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HEVO Interim. Gebruik van gegevens en teksten afkomstig van deze website is met bronvermelding toegestaan. Commercieel gebruik van deze gegevens is niet toegestaan.